Vergeten verleden

Gepubliceerd op 14 november 2021 om 09:09

Vannacht had ik een speciale droom. Ik wandelde met mijn moeder, die ongeveer dezelfde leeftijd had als ik, door een heel klein dorpje. Het had, merkwaardig genoeg, een zeer uitgebreid winkel aanbod.

Mijn moeder had een heel pakket kleding in haar armen, en bracht dit naar een wasserette. Toen ik eventjes naar opzij keek, zag ik tussen de huizen door, een glimp van een hoge soort stadsmuur, van wittige stenen, op een afstand van het dorp staan. Het was zo te zien een eeuwenoude muur. Ook zag ik de restanten van een oude middeleeuwse kerk staan. Toen ik zei dat ik hier even naar wilde kijken, reageerde mijn moeder heel korzelig en zei dat we dat beslist niet gingen doen. Ik herinnerde in mijn droom, dat ik die muur ook al een keer met mijn vader had gezien, en dat hij op een soortgelijke wijze had gereageerd.

Klaagmuur Jeruzalem

Ik besloot, om ondanks de reactie van mijn moeder, die beslist niet wilde dat ik ging kijken, toch naar de muur te gaan kijken. Het bleek een soort klaagmuur uit Israel te zijn. Niet hetzelfde, maar wel uit die tijd en van de tempel. Even verderop zag ik een opgraving, die geheim gehouden werd, en dit bleek uit de romeinse tijd te zijn, op ongeveer dezelfde plek als de muur. Hier kwamen mensen samen om hun behoefte te doen. Geen schijthuis, zoals een man die daar ook was, schimpend zei, maar een plek waar mensen samen kwamen en intieme dingen deelden. Droom over.

Wat betekent deze droom?

Allereerst zijn mijn ouders symbolen voor de verzorgingsstaat. Mijn moeder had ongeveer dezelfde leeftijd als ik, wat wil zeggen dat zij geen gezag meer over mij heeft. Zij droeg kleren naar de wasserette, dus verzorgend, en samen met mijn vader symboliseren zij de machthebbers. Ook het dorp was verzorgend, want alle winkels voorradig. De staat wil niet dat wij ons herinneren wie wij zijn en ook niet dat wij terug gaan naar Jeruzalem, wat volgens velen symbool staat voor het spirituele centrum van de nieuwe wereld. Er wordt uit alle macht geprobeerd te voorkomen dat wij dit gaan onderzoeken, maar het feit dat ik toch een glimp van de muur opving, bewijst, dat de macht van de staat tanende is. Eerder, met mijn vader, was me dit niet gelukt. Die eerdere droom, die ik me nu weer herinnerde, kwam overigens voort uit de periode van Atlantis. 

Als we willen, kunnen we zelf op onderzoek gaan, en de machthebbers kunnen dit niet meer verhinderen. De oude, half vergane kerk uit de middeleeuwen, staat symbool voor de onderdrukking van de lichtwerkers, die in de middeleeuwen veelal op de brandstapel terecht kwamen of waarmee andere erge dingen gebeurden. Veel lichtwerkers hebben tegenwoordig nog steeds onverwerkte trauma’s uit die tijd en durven hun licht nu niet meer te laten schijnen. Omdat die kerk in mijn droom gewoon zichtbaar was, mogen die trauma’s in deze tijd gezien en verwerkt worden. Wie wil kan dit momenteel op simpele wijze transformeren, door ons er van bewust te zijn dat dit vroeger gebeurd is. Overigens heeft mijn partner dit trauma al getransformeerd, en dit tevens voor het collectief gedaan.

Verder kwam er in de droom het oude Romeinse bouwwerk voor: dit symboliseert dat wij ons gaan herinneren wie wij waren. Het feit dat de opgraving een soort geheim was (afgeschermd en niet in de openbaarheid gebracht) staat er voor, dat de machthebbers ook die herinnering willen voorkomen, maar niet meer bij machte zijn dit te verhinderen.

Conclusie: het is nu tijd om ons te herinneren wie wij zijn, te transformeren wat nog te transformeren valt, en ons de verborgen schatten van het verleden toe te eigenen!

Ernst